Kolektory płaskie

W kolektorach płaskich ciepło z promieniowania słonecznego pozyskiwane jest przez rurki miedziane, ułożone w formie wężownicy bądź w układzie równoległym, w izolowanej termicznie obudowie, przykrytej hartowaną szybą. Rurki połączone są z absorberem – płyta miedzianą, pokrytą powłoką dobrze pochłaniającą energię promieniowania. Panele te najczęściej są o powierzchni 2 m².


Przykładowe zestawy kolektorów płaskich wiodących producentów